Olife

Montáž vytvořená na základě reálné, ovšem ne zcela vyhovující kompozice.
Firma se zabývá výrobou autobaterií a energetických úložišť pro domy a lodě.

Montáž na webových stránkách Olife

Původní obrázek, ze kterého byl nakonec použit pouze zdroj, u kterého ovšem bylo nutné změnit perspektivu.

některé z  podkladů stažené z imagebank použité ve finální montáži