ČNES

Grafický návrh a realizace webových stránek a zároveň částečné řešení firemní identity celé skupiny.

CNES_web_home

Odkaz na web zde